top of page

Budapešť - Parlament 

Roku 1867 bolo uhorské kráľovstvo po stáročnej habsburskej nadvláde uznané ako samostatný štát, ale malo ešte rovnakého panovníka ako rakúsko: cisára Františka Jozefa, ktorý bol ešte v tom istom roku korunovaný za uhorského kráľa. Nový uhorský štát mal svoj vlastný parlament. Roku 1880 bola povolená stavba novej budovy parlamentu v Budapešti.

Stavebné práce sa začali roku 1884 pod vedením architekta Imre Steindla. Roku 1896 stavba už pokročila natoľko, že sa dala využiť na oslavy tisícročného jubilea príchodu Maďarov do Dunajskej kotliny. Definitívne ukončná bola v roku 1902.

Stavba vyjadruje veľkú nádej v novozaložené kráľovstvo i otvorenosť jeho hlavného mesta voči svetu. Rovnako je aj svedectvom o bohatstve, ktoré vtedy Uhorsko získalo vďaka vtedajšiemu hospodárskemu rozkvetu.

Parlament je nádherne vybavený špicatými vežami a medzi dvoma veľkými gotickými vežami sa týči kupola vysoká 96 metrov. Budova je 268 metrov dlhá a 118 metrov široká. Vnútri sa nachádza 10 nádvorí, 29 schodísk a 691 miestností.

Vonkajšie fasády sú zdobené skulptúrami uhorských panovníkov, sedmohradských kniežat a známych niekdajších vojnových bojovníkov. Nad oknami sú erby kráľov a princov. pred budovou stojí jazdecká socha Františka Rákocziho II., sedmohradského vojvodu, ktorý začiatkom 18. storočia viedol povstanie proti Habsburgovcom.  Na severnej strane sa nachádza skupina skulptúr, v centre ktorých stojí Lajos Kossuth, ktorý vládol krátko v roku 1848 po protihabsburskej revolúcii. 

Centrom budovy je šesťhranná hala priamo pod kupolou. na každej strane je veľká sála, kde zasadali dve snemovne maďarského parlamentu. Hlavný vchod je v strede východnej fasády a dostanete sa k nemu po schodisku s dvoma bronzovými levmi. 

bottom of page