top of page

Barcelona - Guellský park 

Eusebio Guell, bohatý priemyselník a priaznivec Gaudího, si želal, aby architekt na severozápade Barcelony vytvoril celé predmestie. Gaudí v tejto oblasti, ktorá bola doposiaľ bez vody a zelených plôch, založil veľmi zaujímavý park. Dajú sa tu obdivovať efekty, ktoré Gaudí dosiahol s keramickými dlaždicami. Veľká, zvlnená lavica je zdobená mozaikami pestrých farieb. 

Veľký drak, skôr prívetívý než hrozivý, vytvorený tiež z pestrých dlaždičiek, sa šplhá na múr v blízkosti vchodu. 

Park má pri vchode dva veľmi nezvyčajné pavilóny, ktorých strechy sú pokryté mozaikovými dlaždicami. V centre je stĺpovitá sieň, ktorá ukazuje, ako Gaudí samostatne používal dórske slohové prvky.  

Barcelona - Chrám Sagrada Famila

Stavebné práce na bazilike Sagrada Familia (Chrám svätej Rodiny) sa začali v roku 1884 a trvajú dodnes. Bol koncipovaný ako symbol životnej katolíckej viery a mal sa stať centrom komplexu budov, v ktorých by boli školy a výchovné zariadenia. Nedokončená stavba je na celom svete známa ako hlavné dielo slávneho architekta Antonia Gaudiho.

Táto stavba prekvapí každého návštevníka svojou jedinečnosťou. Obrovská, bohato vyzdobená fasáda, zasvätená Narodeniu Pána, predstavuje známe motívy kresťanského umenia a spracúva ich jedinečným, až takmer surrealistickým spôsobom bez toho, aby stratili na úcte a vážnosti. Gaudiho práce vykazujú vplyvy maurskej architektúry. Je známe, že bol blízky preraffaelistom a spisovateľom Johnovi Ruskinovi a Williamovi Morrisovi. Zaujímal sa o art nouveau, ale jeho prístup k architektúre je nepochybne veľmi individuálny a nekonvenčný.

Gaudi prevzal projekt vo veľmi rannom štádiu roku 1891 a venoval mu veľmi veľa energie. Od roku 1914 odmietal všetky iné staviteľské ponuky. Keď ho v roku 1926 zrazila električka a zomrel, ukázalo sa, že pokračovať v stavebných prácach v jeho duchu je nemožné.

Vie sa, že Gaudi chcel kostol vybaviť tromi monumentálnymi fasádami, ktoré mali predstavovať Kristovo narodenie, jeho utrpenie a zmŕtvychvstanie.  

bottom of page