top of page

Sidi Bou Said  

Mestečko Sidi Bou Said sa nachádza neďaleko Kartága a patrí k najmalebnejším miestam v Tunisku. Je postavené na mieste vysokom 130 metrov, z ktorého sa naskytne nádherný výhľad na tuniský záliv. Už v stredoveku stával na vrchole maják. Našli sa tu vykopávky z púnskeho, rímskeho i byzantského obdobia. Mestečko je pomenované po moslimskom svätcovi, ktorý tu žil koncom 12. str. a v prvej polovici 13. str. V 13. str. tu bolo založené jedno z predmestí Tunisu. V 16. str. sa tu usídlili utečenci zo španielskej Andalúzie a tak natrvalo vtisli architektúre mesta andalúzsky ráz. Koncom 17. str. si mestečko obľúbili kráľovskí vezírovia a bohatí mešťania a začali si tu stavať svoje honosné vily, kde trávili so svojimi rodinami, osobnými strážcami a sluhami letné mesiace. Takéto sťahovanie na letný pobyt, podľa miestnych kronikárov bolo vždy veľkou udalosťou. Páni väčšinou išli na koňoch, dámy v kočiaroch so zatiahnutými záclonkami a služobníctvo s viezlo spoločne na kárach alebo kráčalo peši. Architektúra a prírodný pôvab mestečka očarili začiatkom 18. str. jedného britského šľachtica natoľko, že začal skupovávať vtedajšie voľné domy a pozemky, aby mesto čo najviac ochránil pred prenikaním rôznych moderných a pseudomoderných architektonických vplyvov a zásahov. Bol to barón Rodolphe z Erlangeru, syn bohatého bankára nemeckého pôvodu. Na jeho popud vydal v roku 1915 tuniský bej nariadenie, na základe ktorého museli všetky opravy starých domov a stavby nových budov prebiehať v súlade s tradičnou architektúrou. Po prvý krát tak na svete bolo vydané nariadenie na ochranu pamiatok. Barón z Erlangeru si nechal postaviť nádherný palác v tradičnom slohu, ktorý nazval En Nejma Ez Zahra. Po jeho smrti odkúpil tento palác tuniský štát. V súčasnej dobe slúži ako múzeum hudby a uskutočňujú sa tu rôzne koncerty. V paláci sa natáčali i niektoré zábery z filmu Angelika a Sultán.

El Jem  

Na začiatku prvého tisícročia n.l. sa na vyprahnutom území Sahelu medzi mestami Sousse a Sfax široko  - ďaleko rozprestierali len olivové sady vysadené do geometrických vzorov. Dômyselný rímsky zavlažovací sytém premenil neúrodné územie na krajinu s prekvitajúcim poľnohospodárstvom. Uprostred tohto kraja Caesar založil mesto Thysdrus, ktoré patrilo k najbohatším mestám severnej Afriky. 

Vážnosť, moc a bohatstvo sa rozhodol prejaviť i navonok. V El Jem ako sa mesto neskôr nazývalo, vznikli nádherné vily s prekrásnymi mozaikami, cirkus, kúpele a vyrástol tu i amfiteáter obrovských rozmerov. Človek má skutočne pocit, že vidí prelud, keď už z ďaleka uprostred stepi zbadá mohutné múry amfiteátra. Vonkajšie múry vysoké 40 metrov pozostávajú z troch radov oblúkov, každý z nich je členený 68 arkádami.

Turecký bej Mohamed dal do tohto pôsobivého diela preraziť otvor, aby jeho muži mohli zaútočiť na berberských povstalcov, ktorí sa opevnili v divadle. 

Ide o tretí najväčší amfiteáter v Rímskej ríši. Mimoriadnej obľube sa tešili zápasy gladiátorov, hony na zvieratá a iné krvavé predstavenia. Dodnes sa v priestoroch suterénu zachovali stajne a úzke chodby, cez ktoré divé zvieratá rýchlo a kontrolovane vybiehali do arény s rozmermi 65 x 37 metrov. Zachovalo sa i podzemné väzenie, v ktorom účinkujúci gladiátori i prenasledovaní kresťania čakali na svoje posledné vystúpenie.   

Sahara  

Je najväčšia púšť na svete. Zaberá celú tretinu afrického kontinentu (9 mil m2). Prestiera sa od západného pobrežia Afriky až po Červené more, rozkladá sa na území 11 afrických štátov.

Tuniskú časť Sahary tvoria 3 hlavné typy púšte - kamenistá "hamada", okrúhliaková "serir" a piesočnatá "erg" a práve táto posledná sa spájas typickým videním Sahary. Začína južne od Douze a tie najúchvatnejšie duny uvidíte v blízkosti Ksar Ghilane. 

Divé zvieratá sa na Sahare veľmi nevyskytujú, len sem tam narazíte na divé ťavy. Severoafrickú púštu  líšku s ušami mieriacimi ako radarové antény, dnes uvidíte len v zoologických záhradách. Niekde sa vám ukáže gazela, ale najviac sa na púšti darí jašteričkám, jedovatým zmijám a škorpiónom. 

Ojedinele sa nachádzajú aj trsy trávy "halfa", ktorá sa používa na výrobu papiera a rohoží.

Na púšti čas plynie pomalšie, piesok sa premiestňuje z náveternej strany na záveternú a mení svoje farby - biela, občas žltá, zlatočervená, masy sa posúvajú a menia svoj tvar i polohu.

Púšť je síce krásnaale dokáže byť i zradná, práve preto sa do nej nikdy nevydávajte sami. Vždy majte pri sebe skúseného sprievodcu.

Sahara vás očarí, uchváti a zamilujete si ju.    

Tunis - Byrsa  

Kartágo bolo pôvodne založené na pahorku Byrsa (v gréčtine "volská koža). Podľa povesti predal tunajší berberský kráľ princeznej Elisse pozemok, ktorého rozmery mali byť vyznačené volskou kožou. Princezná Elissa nechala kožu rozrezať na tenké prúžky a tie rozmiestnila okolo celého pahorku, na ktorom založila mesto Kart Hadašt, ktoré Rimania neskôr nazvali Kartágo. Rimania na pahorku vybudovali obrovské plošné základy a na nich postavili veľkolepé forum, baziliku a kapitol.

Tomuto pahorku v súčasnosti kraľuje veľká budova bývalej katedrály, postavenej v roku 1893 na počesť francúzskeho kráľa sv Ľudovíta. Blízko katedrály voľakedy stála kresťanská kaplnka, v ktorej v roku 1270 zomrel sv. Ľudovít následkom morovej epidémie. Bolo to krátko po tom ako sa vylodil na čele ôsmej križiackej výpravy pri tuniských brehoch. Katedrálu nechal postaviť francúzsky kardinál Lavigerie a mala vyjadriť symbolický návrat kresťanskej viery do severnej Afriky. Po vyhlásení tuniskej republiky bola katedrála vysvätená a v roku 1993 bola premenovaná na Akropolium Kartágo. Pod svojím novým názvom slúži na kultúrne účely.

Katedrála je postavená v tvare latinského kríža, podľa maursko - byzantského slohu. Je dlhá 65 metrov, priečna loď meria 30 metrov a celková rozloha predstavuje 1200m2. Žltohnedé otesané kvádre, z ktorýchje budova postavená, boli dovezené z Malty. Vnútorná časť pozostáva z troch chrámových lodí, 174 mramorových stĺpov a stropy sú z dreva dovezeného z Ruska, Maďarska a Holandska.     

bottom of page