top of page

Chrám kráľovnej Hatšepsovet

Polkruhovitá 300 metrov vysoká skalná kotlina obklopuje chrámy, kedysi tri mohutné chrámové komplexy ku ktorým viedli z úrodného pásu monumentálne procesné cesty. Tri súbežné cesty boli vybielené vápnom, široké 37 až 46 metrov lemované svahovitými, vápencovitými stenami pozdĺžktorých boli sfingy a sochy, končili v záhradách pred chrámovými terasami. tieto oázy vytvorené ľudksými rukami boli tienisté háje tamarišiek a sykomor. Zavlažované boli z umelých nádrží malých chrámových jazierok, ktoré ležali uprostred kvetinových záhonov. Väčšina z tejto nádhery dnes už zmizla a dozvedáme sa o nej už len zo starých spisov.

Najstaršia stavba, ktorá je dnes už veľmi zničená ja zádušný chrám Mentuhothepa II., zakladateľa Strednej ríše, píše sa rok 2000 p.n.l. a práve preto faraón udal trend pochovávania mŕtvych do hrobiek. Severne od tejto stavby asi o 500 rokov neskôr bol postavený terasovitý chrámový komplex kráľovnej Hatšepsut, ktorý leží priamo v Der-el-Bahri. je to architektonicky majstrovské dielo, ktoré je svojim tvarom ojedinelé v celom faraónskom Egypte. Tento chrám postavil Sinemut, Hatšepsovitin milenec, bol jej osobným archtektom, ale nakoniec ho zabila (zhodila zo skaly), pravdepodobne mal pomer s jej dcérou neferure, čo bola neskutočná potupa. Posledné zmienky o Neferure sa datujú do 16 roku jej života. A posledný chrám, ktorý stál na tomto mietse bol chrám Thutmosa III., ktorý ho začal stavať cca 1400 p.n.l. ale v roku 27 p.n.nl bol zničený zemetrasením.

Tromi rozmernými, umelo vytvorenými plošinami sa chrám dvíha v podobe obrovského schodiska k najsvätejšej svätyni, ktorá bola vytesaná ako sklaná komora v horskom masíve. Keď bol chrám v 19. stor. objavený bol hromadou trosiek. Bol to výsledok dlhej rady pustošivých udalostí, pomtsy Thutmosa III., ktorý Hatšepsut otrávil vínom, až po rôzne prírodné katastrofy. Za dnešnú podobu chrámu vďačíme tímu archeológov, reštaurátorov a nadšencov, ktorí stavbu znovu postavili kúsok po kúsku. 

Údolie kráľov

Na začiatku 18 dynastie sa stali Théby hlavným mestom novej zjednotenej ríše a preto si tu dali stavať svoje hrobky. Náhle sa prestalo so stavbou obrovských pyramíd. Pyramída ako symbol boha – kráľa, sa však objavila i tu. Na Údolím kráľov sa týči prírodná pyramída, horský vrchol vysoký 500 metrov – al-Karn (roh).Údolie bolo suché a nedostupné miesto, ale bolo vybrané aj kvôli prírodnej pyramíde, ktorá bola spojením nebies a zeme. Údolie sa dalo strážiť a zaistiť pred vykrádačmi hrobov. Preto bolo asi vybrané ako miesto na nové pohrebisko. Je to komplex 63 hrobiek kráľov.Najkrajšia je hrobka Sethiho I., maľby a jemné reliéfy sa dochovali vo vysokej kvalite. Scény a výjavy z knihy Amduat – Kniha mŕtvych – váženie duší, rituál otvárania úst, slnečný čln, kráľ pred bohmi, sarkofág, pilierová sieň.Hrob Amenhothepa II. sa vyznačuje pravouhlým pôdorysom a výzdobou pilierov, zaraďuje sa k najhlbším, s 90 schodmi zostupujúcimi nadol do rôznych úrovní. Keď ju v roku 1898 objavil Victor Loret, uvidel Amenhothepovu múmiu stále v ozdobenom sarkofágu, aj keď s pokladmi zlodeji dávno utiekli. Našlo sa tam ďalších 9 kráľovských múmií., ktoré do hrobky ukryli kňazi.Hrob Thutmosa III., je to 2 poschodová hrobka, najhlbšia, dokonca okolo 30 metrov, prístup je z úzkej skalnej rozsadline po strmých železných schodoch. Schodište vedie strmou, hrubo vytesanou prístupovou cestou k predsieni. Steny sú pokryté maľbami, hieroglyfmi s menami bohov a démonov, výjavy z Knihy mŕtvych, ako duša prechádza 12 bránami, je to 12 nočných hodín, kedy sa zosnulý zodpovedá za svoje činy.Hrob Tutanchmóna je malý ale najslávnejší v Údolí kráľov, jeho poklady si môžete pozrieť v Egyptskom múzeu v Káhire. Tento hrob nebol pôvodne postavený pre kráľa, ale pre jeho radcu Eje. Keď sotva 18 ročný Tutanchamon náhle zomrel, Eje, ktorýnastúpil na trón ho dal sem pochovať. Táto hrobka bola objavená 04.10.1922 Howardom Carterom.

bottom of page